Voortgezet onderwijs: jaar 1-2-3 (onderbouw)

De onderbouw van het voortgezet onderwijs beslaat de eerste drie leerjaren: vo-1 t/m vo-3.

Wij hanteren als basis de lesmethode Nieuw Nederlands. Een zinvolle selectie uit dit lesboek wordt aangevuld met eigen lesmateriaal dat inspeelt op de specifieke behoeften van Nederlandstalige leerlingen in het buitenland. Vooral woordenschat en schrijfvaardigheid krijgen zo extra aandacht.

Elke leerling ontvangt bovendien een pakket jeugdliteratuur, samengesteld op basis van de eigen smaak en voorkeur.

INO Nederlands moedertaalonderwijs op afstand voor leerlingen van 4 tot 18 jaar - Voortgezet onderwijs 1-2-3
INO Nederlands moedertaalonderwijs op afstand voor leerlingen van 4 tot 18 jaar - Voortgezet onderwijs 1-2-3