Nieuwsbrief 1 – augustus 2022

Het was een hete en droge zomer, vooral erg droog. Nooit gedacht dat we nog eens gingen hopen op een natte herfst…

In deze nieuwsbrief aandacht voor de pakketten jeugdliteratuur, voor ouderhulp bij lesopdrachten, voor het rooster van de online lessen en nog meer.

Klik hier voor de Nieuwsbrief van augustus 2022