Basisonderwijs: groep 4-8

In de groepen 4 tot en met 8 maken we gebruik van de lesmethode Taal Actief. We hebben een ruime selectie gemaakt uit de leer- en oefenstof van deze methode en vullen dit aan met eigen materiaal. Met onze leerlijn ‘Teksten schrijven’ wordt het schrijven actief en intensief geoefend. Elke leerling ontvangt bovendien een pakket jeugdliteratuur, samengesteld op basis van de eigen smaak en voorkeur.

Het programma is flexibel opgezet en kan zowel met als zonder Skype-lessen worden gevolgd. Neemt u contact met ons op om te bespreken welke variant voor uw zoon of dochter het meest passend is.