Nederlands moedertaalonderwijs op afstand voor leerlingen van 4 tot 18 jaar

Wij bieden verschillende, complete leergangen aan voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. Zelfstudie met intensieve begeleiding, landelijke toetsing, door de Nederlandse onderwijsinspectie goedgekeurd.

“Opvallend goed uitgewerkt zijn het doordacht uitgewerkte aanbod met een eigen leerlijn voor schrijfonderwijs, de stimulerende feedback op maat die alle leerlingen krijgen en het feit dat de school alle leerlingen heel goed in beeld heeft.”

(Rapport van de Nederlandse onderwijsinspectie, mei 2019)